Mainosten vaikutuskeinoja

Mainosten vaikutuskeinot

Mainoksen ydinviesti on aina myytävä tuote, palvelu tai brändi. Mainos luo tuotteen ympärille merkitysten verkoston, jonka avulla tuottesta tehdään mahdollisimman kiinnostava ja houkutteleva tietylle kohderyhmälle. Mainoksen tarkoitus on myös erottaa tuote muista vastaavista tuotteista.

Mainoksissa:
- jaetaan tietoa
- vedotaan tunteisiin

Tuotetta mainostetaan usein monimediaisesti. (lehtimainokset, radiomainokset, elokuvamainokset, pelit...)

Mainonnassa käytetään kielellisiä, visuaalisia sekä auditiivisia keinoja.

Mainostekstin tarkoitus on kuvailla tuotetta, esittää tuotetta koskeva väite, luoda tuotteesta mielikuvia sekä antaa tuotetta koskeva lupaus. Mainoksen kielellisiä keinoja ovat iskulauseet, sanaleikit, kielikuvat, "tieteellinen" esitystapa.

Mainoskuvan tarkoitus on kiinnittää huomiota, herättää tunteita, havainnollistaa tuotetta ja sen käyttötarkoitusta sekä esittää tuotteeseen liittyviä epäsuoria vihjauksia. Kuva-aiheita voivat olla tuotekuva, henkilöt sekä kuvat tuotteen käyttötilanteesta. Voidaan myös kuvata ongelmatilannetta, johon tuote tuo ratkaisun.
Mainoselokuvissa hyödynnetään kaikkia em. keinoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti